En hverdagens kunst- og æstetikoplevelse i kærlighed til håndværket, marsken og Emil Nolde.

Fra tråd og linje til form, art to wear og objekt.

Nolde, Linjen, Mig

I mit projekt "Nolde, linjen og mig" er jeg optaget af hvordan landskabet præger og former os som mennesker, og af hvordan vi som kunstnere og kunsthåndværkere udtrykker os gennem det.

Marsken er mit landksab og det iboende udtryk i min kunst - som det var hos Emil Nolde. Inden jeg flyttede til Højer kunne jeg ikke forstå Noldes dramatiske farver. Nu ved jeg hvor de stammer fra, og hvordan marsken er meget mere, og meget andet, end grøn.

Noldes kunst er et vigtigt vidensbyrd om at se det store i det små, det dramatiske i det tilsyneladende velkendte, at turde give los. Dét sidste er en mangelvare i adskillige sammenhænge i samtiden.

I dette projekt er linjen den linje jeg i markslandet bor på og det er den linje, uldtråden i sit enkle udgangspunkt er.

"Nolde, linjen og mig" vil være udstilling, fortælling og workshop.

Nolde


Jeg oplever et slægtskab med Nolde, især i hans fortolkning af landskabet. Hans brug af voldsomme farveflader, som man ikke helt forstår, før man har oplevet marsken og vadehavet. Jeg er fascineret af enkeltheden, der bliver drevet til det maksimale i sin minimale udformning.

Linjen i Noldes malerier definerer både landskabet og de dynamiske farveflader, han benytter sig af, selv i malerier, der ikke er landskaber.

Linjen og mig


Jeg bor i et landskab, der egentlig bare er en linje. Linjer er til stede overalt hos mig: tegnede, levende linjer, der minder om min yndlingstråd - den entrådede, ujævne og levende hørtråd; vævede linjer, der også kaldes striber; og i min håndskrift, hvor linjen fortæller om humør, kraft, krøller, dagsform, travlhed og dynamik.

Som kunsthåndværker er jeg optaget af hvor meget den spinkle linje kan fortælle og bære? Og af hvordan den rummer kraft til at formgive.

PROJEKTDEL 1 - FARVERNE


- Det der først springer i øjnene er FARVERNE!


Min indgang til Noldes værker er farverne - derfor starter projektet her. Hvad ser jeg derude, hvilke indtryk lagrer sig? Naturen, der inspirerede Nolde, der inspirerer mig - og hvordan kan inspirationen omsættes.

I forbindelse med Masker i Marsken ’23 inviterer jeg til workshop om emnet - jeg fortæller om mine egne metoder, om den direkte og den indirekte inspirationskilde her midt i Noldes og mit landskab: marsken.

Mediet er i udgangspunktet strik, værkerne starter som velkendte former, men skal i løbet af processen frigøres.

Farverne er første del - herefter tager jeg fat på landskabet og LINJEN og slutteligt på HORISONTEN.


Da workshoppen i forbindelse med "Masker i Marsken" er udsolgt - tilbyder jeg endnu én. Se mere under AKTUELT

"At tage landskabet på - sig"

Hanne B. Sønninchsen

FARVERNE, LINJEN OG HORISONTEN

BOOK EN WORKSHOP


De tre projektdele vil blive udbudt som workshops efterhånden som projektet realiseres. Allerede nu kan workshoppen ”FARVERNE” bookes.

Kontakt mig gerne for et arrangement, hvor jeg fortæller om livet, naturen og mit arbejde - kombineret med en workshop, hvor I også får mulighed for at strikke med.

"Nogle gange forekommer det mig, at jeg er i stand til absolut ingenting, men at naturen gennem mig kan udrette en hel del".

Emil Nolde

Nolde og landskabet


Hvorfor er Noldes skildringer af landskabet så voldsomme - “himlen er da ikke både lilla, sort, grøn og orange, i hvert fald ikke i så stærke nuancer - sådan tænkte jeg i mange år - faktisk helt indtil jeg kom til at bo midt i dette betagende landskab. Jeg følte mig næsten intimideret af den voldsomme skildring.


Nolde var ekspressionist - og hans farvevalg er derfor et udtryk for den påvirkning, landskabet havde på ham. Præcist sådan føles det at bo her - man får i de storslåede omgivelser en nærmest fysisk oplevelse - også når her er stille og fredeligt. Når uvejret raser og det tilmed kan være farligt at begive sig ud, ja så mærker man kræfterne og styrken i naturen. Ebbe og flod, som flytter en milliard kubikmeter vand i døgnet, vinden og dens retning, som vi altid er bevidste om, regnen som frit strømmer ned over et landskab med meget få muligheder for ly.


Enkelheden, som ved første øjekast virker lettere ensformig, men som ved nærmere interesse afslører en slående rigdom. Fugle og planter i mange arter, jord med stor frugtbarhed og frem for alt den stadige vekselvirkning mellem kultur og natur. Store landområder, der er skabt og sikret af menneskehånd gennem århundrede og lige ved siden af den natur, som stadig må tøjles for at vi kan bo sikkert i området.


Vidderne og de ubrudte landskabslinier, der uden blusel illustrerer ens egen lidenhed - alt sammen forbilledligt skildret i Noldes værker.

"Linjen i landskabet definerer overgange fra himmel til jord, fra let til tung, fra luft til fundament".

Hanne B. Sønnichsen